OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Ochrana, rizika a nebezpečí

 

Integrovaný záchranný systém - základními složkami Integrovaného záchranného systému (IZS) jsou Hasičský záchranný sbor ČR, Jednotky požární ochrany  zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, Zdravotnická záchranná služba a Police ČR.

 

Evakuace - je přemístění osob, zvířat, a věcných prostředků z míst ohrožených mimořádnou událostí na bezpečné místo, kde je pro evakuované obyvatelstvo zajištěno náhradní ubytování a stravování. Co mám mít v evakuačním zavazadle?

 

Improvizovaná ochrana - k bezprostřední ochraně před toxickými účinky nebezpečných látek se lze chránit improvizovanými prostředky pro ochranu dýchacích cest a povrchu těla.

 

Nebezpečné látky - nebezpečné chemické látky jsou látky vysoce toxické, toxické, zdraví škodlivé, karcinogenní, výbušné, žíravé a jiné. Tyto látky po vniknutí do organismu (vdechnutím, požitím, kůží) mohou i ve velmi malém množství způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt.

 

Varování obyvatelstva - obyvatelstvo je před hrozící nebo již nastalou mimořádnou událostí varováno kolísavým tónem sirény v délce 140 vteřin, který se nazývá „Všeobecná výstraha“.

 

Ochrana obyvatelstva při povodni - povodeň – přechodné, výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém hrozí vylití vody z koryta, nebo při kterém se voda z koryta vylévá a může způsobit škody. Za nebezpečí povodně se považují situace určené povodňovými plány, popř. situace tak označené předpovědní povodňovou službou.

 

Odkazy na webové stránky

 

Složky IZS:

MV ČR - Generálního ředitelství HZS

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina

Policie ČR

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, příspěvková organizace

 

Zajímavé odkazy:

www.zachranny-kruh.cz - bezpečnostní internetový portál, interaktivní kurzy

www.ibesip.cz  - BESIP, dopravní výchova, spoty „Nemyslíš – zaplatíš“, statistiky nehodovosti a bodů

www.ochranaobyvatel.cz  - informační portál k ochraně obyvatelstva, televizní spoty

Zdravotní rádce, první pomoc

Dokumenty a publikace Ministerstva obrany ČR

 

Další informace naleznete na stránkách:

Kraj Vysočina

Český červený kříž