OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Sbor dobrovolných hasičů Chlum

  • založen v roce 1936
  • aktivně se zapojuje do dění v obci pořádáním tradičního plesu, masopustního průvodu a dalších kulturně-společenských akcí
  • úspěšně reprezentuje naši obec na pohárových soutěžích

 

Opis "Protokolu o ustavující schůzi sboru"

„Sbor dobrovolných hasičů na Chlumě byl ustanoven na schůzi konané v místní škole
4. dubna 1936 o 2 hodině odpoledne za účasti 48 občanů. Schůzi zahájil p. starosta V. Voda, který vysvětlil, proč je nutno zříditi sbor dobrovolných hasičů. Po jeho vysvětlení přihlásilo se 27 občanů za činné a 20 za přispívající členy sboru. Po přihlášení provedeny volby výboru.

Voleno bylo aklamací
a zvolení následující:

Starosta sboru: Peštál František

Místostarosta: Mašek František

Náčelník: Havlík Václav

Podnáčelník: Vrtal Alois

Jednatel: Rous Karel

Pokladník: Rambousek František

Vzdělavatel: Pospíšil Jan

Revisoři účtu: Voda Václav, Caha František st.

Samaritáni: Číhal Petr, Simonides František

Trubači: Šandera Karel, Čermák Jaroslav

Zbrojíři: Horký Stanislav, Zimola Jan

Všichni jmenovaní volbu přijali. Po volbách doporučil p. starosta Voda, aby všichni členové nechali ve sboru stranictví a politiky, ale svornou
a společnou práci pomáhali každý dle sil a možností v těžkých začátcích sboru. Po jeho slovech, která si jistě každý z no-vých členů vzal k srdci navrhnuto, aby byla
v Koutech zakoupená stříkačka dovezena na Chlum. Návrh byl přijat a proto byla schůze ukončena.“

 

Složení výboru SDH Chlum:

Starosta: Mgr. Jindřiška Němcová
Náměstek starosty: Stanislav Koukal
Velitel: Petr Zimola
Zástupce velitele: Petr Kos
Strojník: Tomáš Němec
Jednatel: Radek Rychlý
Hospodář: Zlata Němcová, DiS.
Kronikář: Jiří Němec st.
Předseda revizní komise: František Voda
Členové revizní komise: Jiří Zimola
  Petr Cejpek