OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Mimořádné události z kroniky

1101
 • první písemná zmínka o obci, zakládací listina třebíčského kláštera

1453  

 • Chlum přechází do vlastnictví Kateřiny z Valdštejna
1474
 • po velkých vedrech a suchu se do kraje přivalily kobylky, které sežraly všechnu zeleň
16.století
 • přicházel snad každých 10 let mor, města se vylidňovala, v roce 1562 umíralo denně v Jihlavě 50 lidí 
1598
 • na jihozápadní Moravě silné zemětřesení
1765-69
 • velké neúrody, lidé se živili trávou, kopřivami i kůrou ze stromů
1629
 • volba prvního rychtáře
1831-32
 • řádila cholera, v naší obci zemřelo 9 lidí
1850
 • volba prvního starosty

1871

 • dostavěna železnice na úseku Znojmo – Jihlava; stanice pojmenovaná Bransouze – Brtnice byla na katastrálním území chlumském 

1905  

 • stavba silnice Kouty – Brtnice
1909
 • stavba mostu přes řeku v Bransouzích

1918

 • 1. listopadu – slavnostní schůzí oslavila naše obec ustavení Československé republiky; z války a ruského zajetí se vraceli naši vojáci
1919
 • slavnostní zasazení „stromů svobody“; první lípa nazvaná Masarykova a druhá Svobody
 • pořízena knihovna
1922
 • byly zrušeny potravinové lístky 
1923 
 • obec postihla živelná pohroma: 1. června prudká bouře s krupobitím, na polích rokle až 1,5 m; louky zaneseny nánosem; cesty nesjízdné; nejvíce škody v Pavlovcích, kde byla protržena hráz rybníka 
1929
 • krutá zima; začátek února bylo –26°C až –32°C mrazu; napadlo tolik sněhu, což nejstarší nepamatují;stromy pukají mrazem
 • říjen – posvěceny nové zvony; pořízeny ze sbírek za 23 000 Kčs
1930
 • na slavnostní schůzi obecního zastupitelstva prohlášen čestným občanem president T. G. Masaryk 
1931
 • listopad – rozžato poprvé v obci elektrické světlo; náves osvětlena 7 lampami
1933
 • vrcholila hospodářská krize; vesnice nakupuje draho, ale svoje produkty prodává lacino 
1936
 • v obci ustaven Sbor dobrovolných hasičů
1937
 • vykáceny vrby kolem pěšiny do Bransouz a vysázeny jasany 
1938
 • 25. ledna – na severní straně oblohy v naších krajích nevídaný úkaz – polární záře
 • rozšířen hřbitov a vystavěna nová zídka
 • 23. září – vyhlášena mobilizace záložníků do 40 roků
 • v obci se vyskytla u dobytka slintavka, na niž uhynulo několik kusů dobytka
1948
 • únorové události se u nás projevily změnou složení MNV; předsedou se stává František Simonides
 • za účasti četných hostů z úřadů vyššího stupně se slavnostně otevírá kulturní dům; v listopadu začíná promítání filmů
1949
 • pořízen místní rozhlas; posledním bubeníkem byl Alois Peštál
 • ministerstvo zemědělství proplácí občanům zápůjčku na kulturní dům 
1950
 • od tohoto roku jsou povinné občanské sňatky; oddává předseda MNV, oddací síň je zřízena v kulturním domě
 • do obce se zavádí telefon, hovorna je v kanceláři MNV
 • obchod p. Čermáka přebírá „Spotřební družstvo Jednota“
1951
 • obec dostává autobusové spojení na lince Kouty – Chlum – Bransouze – Brtnice
 • převratná novinka v zemědělství – ruší se chov býků a zavádí inseminace
 • kulturní dům po dva roky slouží za sklad obilí
 • propuká mandelinková éra, ze které se stala politická záležitost
1953
 • předsedou MNV se stává František Bastl
 • Čermákův hostinec přebírá Jednota
 • rolníci s větší výměrou dostávají označení „kulaci“ a mají o 10 % vyšší dodávky
 • v obci zřízen zemědělský útulek; opatrovnicí dětí je p. Božena Vrbická
 • 30. května – měnová reforma; část peněz se mění v poměru 1:5, též vklady do určitého obnosu; ostatní 1:50
 • zároveň končí potravinové lístky a ostatní poukazy
 • na 2 vystoupení k nám přijelo Vesnické divadlo
1954
 • předsedou MNV se stává Ladislav Rous
1957-58
 • předsedou MNV Alois Rychlý
 • zřízena pošta v Koutech s obvodem Chlum, Radošov, Horní Smrčné
 • v obci založeno JZD jako poslední v okolí; první předseda František Molák 1960 - předsedou MNV Antonín Doležal
1961
 • postaven kravín
1963
 • postavena porodna prasnic
 • ve žlíbku pod hřbitovem založen rybník
1964
 •  předsedou MNV František Berka, tajemníkem Bohumil Zimola
60. léta
 •  počátkem těchto let se osada Horní Smrčné odlučuje od Chlumu a přidává se k Radošovu
70. léta
 • provádějí se stavebně náročné akce pro rozvoj a zlepšení stavu obce
 • provedena celková adaptace školy, zvláště hygienického zařízení
1967
 • objekt nádraží převeden do bransouzského katastru a zavádí se zjednodušený název „Bransouze“
 • obec Chlum přišla o dvě popisná čísla; č. 52 a 54
 • jako neskutečná pohádka se uvádí počet střelených zajíců v tom-to roce: při prvním honu – 94, při druhém – 98 kusů
1968
 • z podnětu MNV došlo k vyrovnání okliku silnice k Bransouzům; práci provedlo JZD; ještě téhož roku byla celá silnice asfaltována
 • v obci se vybudovala kanalizační síť a zrušen rybník u Horkých
 • krátký závan svobody udusila okupace vojsk Varšavské smlouvy
 • hostinec v č. 28 ukončil provoz a nové pohostinství v kulturním domě otevřela paní Nohová

 • obec dostala nové osvětlení; celkem 31 výbojkových lamp
1969
 • vedení MNV se rozhodlo pro stavbu samospádového vodovodu z prameniště v Luži na radošovském katastru; byl stanoven podíl prací 200 hodin na každou rodinu a začalo se s výkopem studní
1971
 • v chlumské farnosti po dlouhých letech dochází k biřmování; biřmoval otec biskup Karel Skoupý z Brna celkem 80 biřmovanců
1973
 • dochází ke sloučení družstev Chlum, Kouty a Radošov se sídlem a názvem JZD Kouty; hospodaří na necelých 1 800 ha
 • 7. května – teče voda z nového vodovodu do každého domu
1975
 •  stavba víceúčelové nádrže pod hřbitovem a slouží veřejnosti jako koupaliště
1976
 • pro malý počet žáků zrušena v obci škola; děti budou dojíždět do Kamenice
 • u kulturního domu rozšířeno fotbalové hřiště a hraje na něm své soutěže mužstvo Kouty B
 • v obci vyasfaltovány všechny cesty
1980 
 • zbudována autobusová čekárna; obcí projíždí, začíná nebo končí 9 linek autobusu
 • dochází ke sloučení obcí pod jeden MNV se sídlem v Koutech; v Chlumu se ustanovuje občanský výbor
 • v budově bývalé školy se zřizuje prodejna Jednoty
 • při sčítání bylo na Chlumě 228 obyvatel
1983
 •  Chlum dostává přímé spojení s Radošovem asfaltovou cestou přes Pavlovce
1984
 • 13. července – v nočních hodinách se přihnala prudká bouře s krupobitím a vichřicí: obilí zcela zničené, ovocné stromy bez plodů a listí, v lesích polomy a vývratě, na budovách poškozené krytiny; za bouře zahynulo mnoho ptactva; na polních plodinách družstva odhadnuta škoda za 10 milionů
1986 
 • uprostřed návsi zbourány domy č. 5 a č. 33; na jejich místě se upravil park
 • zemřel poslední chlumský farář P. František Musil a za velké účasti lidu pochován na zdejším hřbitově
1988
 • 26. února vyhořel kulturní dům následkem prasklého komína; hned v letních měsících se začalo nejprve se stavbou hospody; pohostinství se zatím provozovalo v bývalé škole
 • dokončena a vyrovnána silnice do Číchov s odbočkou do Leštiny, zároveň asfaltována; cesta do Okříšek se tím zkrátila o 3 km
 • v září otevřen nový hostinec; začala stavba kulturního domu na starých základech
1990 
 • občané využili možnosti znovu se osamostatnit a v prvních místních volbách po listopadu 1989 bylo zvoleno 9-členné zastupitelstvo z nezávislých, lidovců a Občanského fóra; starostou zvolen Bohumil Zimola
1991
 •  při sčítání lidu má Chlum 176 obyvatel, z toho 25 na samotách
1993
 • otevřen a dán do provozu nový kulturní dům
 • požár na faře zničil vnitřní zařízení
1994 
 • rekonstruovány skladové prostory u kulturního domu a tím celý areál dokončen
 • provádí se generální oprava fary
1995 
 • provedena rekonstrukce požární zbrojnice
 • v noci z 30. na 31. 8. vyloupen kostel; ukradeno 14 obrazů křížové cesty z rámů, 6 svícnů, kalich a nádobky na svěcené oleje;pachatelé byli po ¼ roce dopadeni, ale uloupené předměty nenávratně ztraceny; škoda odhadnuta znalcem na 250.000,-
 • v červenci byla dokončena obnova fary a po 9-ti letech dostala naše farnost svého kněze P. Jiřího Bradáče
1996
 • na oslavu 60. výročí od založení Hasičského sboru se pořádaly hasičské závody
 • napojení domácností na telefonní síť
1997
 •  koncem léta dokončena asfaltce obce; rozježděné, blátivé cesty jsou již minulostí
1998
 • 24. 5. uděloval brněnský biskup Vojtěch Cikrle svátost biřmování 40-ti mladým lidem v chlumském kostele
 • následkem mírné zimy i značně suchého roku se velice rozmnožily myši; podle odhadů způsobily ztrátu na obilí až 10 %; pastviny i louky jsou hlodavci doslova přeorány; v zahrádkách nejvíce poškodily mrkev a řepu
1999
 • zbourání hřbitovní zdi a vybudování nové firmou Agstav z Třebíče
 • zároveň provedla firma Refal s.r.o. dlažbu všech hřbitovních chodníků a osvětlení hřbitova 4 lampami
2000
 • o důkladně obnovený dřevěný kříž u kostela se postarali manželé Novotní z Koutů
 • vybudována nová vozovka od hřbitova až ke hrázi rybníka
 • provedena instalace nových lavic do kostela
 • 4. 12. veřejná schůze občanů, kde zástupci  plynárny informovali o možnostech zavedením plynu do obce
 • naše farnost se dostává pod pravomoc Kamenice a po několik měsíců obývá faru nový duchovní P. Stanislav Tvarůžek, rodák z Čechtína
2002
 • místní zedníci a dělníci spravovali a rozšiřovali toalety v Kulturním domě
2003
 • Obecní dům prošel důkladnou opravou; připojení na kanalizaci, zařízení toalety a oprava fasády; budova jak nová 
2004
 • začátkem května započaly výkopy pro vedení plynu 
 • z 19. na 20. července se vloupali neznámí pachatelé do kostela a odcizili sochu svatého Václava; ostatní nechali bez povšimnutí
 • vybudování nových střídacích boxů na fotbalovém hřišti
 • rekonstrukce topného systému v kulturním domě a instalace nouzového osvětlení
 • 10. 8. skončili plynaři rozvod plynu v obci
 • 10. 11. 2004 – první odběr zemního plynu byl zahájen v čísle 19
 • na Štědrý den se v kostele dokončilo plynové topení a o svátcích už bylo v provozu
2005
 • provedena meliorace (odvodnění) louky nad rybníkem – posílení přítoku vody do koupaliště
 • úprava parku, vybudováno dětské hřiště, parkoviště na návsi a nové značení v obci
 • koncem roku již uhrazena poslední splátka za plynofikaci obce
2007
 • generální oprava silnice z Chlumu do Číchova 
 • celková rekonstrukce veřejného osvětlení 
 • oprava fasády márnice a kostela, oprava a nátěr střechy kostela
2008
 • oprava silnice do Pavlovského mlýna
 • rekonstrukce střechy a topení v KD
 • stavba přístřešku (opékány) u hřiště
2009
 • vyasfaltováno víceúčelové hřiště
 • stavba nového vodovodu
 • oprava havarijního stavu věže kostela
2010
 • rekonstrukce větrného čerpadla vody  - „větráku“
 • připojení obce na nový vodovod a uhrazení poslední splátky této investice
 • probíhá oprava ohradní zídky kostela