OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Zápis ze zasedání zastupitelstva  3/2015

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce (ZO) Chlum 3/2015

 

 

Datum, místo: 30. 5. 2015 od 13.00, zasedací místnost OÚ Chlum

 

Přítomni: J. Mašek, J. Němcová, A. Vilímová, R. Fila, Fr. Voda

 

Neomluveni: B. Zimola, R. Laštovica – Pánové nejsou ochotni pomoci a přijmout žádný úkol.

                                                                      Jaký tedy byl motiv jejich boje o mandát a je             

                                                                      plat, který nyní čerpají z rozpočtu obce důvodný ?  

                                                                      

                                                                     

Hosté: Ing. Michal Měšťan (MěÚ Třebíč)

 

Program:

 

 • Zahájení
 • Zasedání zastupitelstva obce Chlum bylo zahájeno starostou obce přivítáním členů zastupitelstva a hostů. Informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla zveřejněna v souladu se zákonem na úřední desce Obecního úřadu Chlum i elektronické úřední desce.  Předsedající dále konstatoval, že zastupitelstvo je usnášení schopné.

 

 • Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu

 

 • Zapisovatelem navržena J. Němcová, Pro 5; Proti 0; Zdržel 0; Schváleno
 • Ověřovateli navrženi A. Vilímová, Bc. R. Fila, Pro 5; Proti 0; Zdržel 0; Schváleno

 

 • Schválení programu
 • Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel 0; Schváleno

 

 • Organizační záležitosti „Rodáci“
 • Zastupitelé byli pověřeni úkoly spojené s přípravou 5. setkání rodáků

 

 • Různé

 

 • Obecní kronika – pí. Ludmila Bastlová oznámila ukončení činnosti kronikáře. Dále byla po dohodě jmenována kronikářkou paní Anežka Vrtalová. K činnosti přejeme zdraví a mnoho dobrých zpráv. 

 

 • Nová vyhláška ZO rozhodlo o vydání nové, Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015, kterou se stanovují pravidla  pro volný pohyb psů na veřejném prostranství v obci Chlum. Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel 0; Schváleno

 

 • „Větrák“ – v sobotu 9. 5. bylo opětovně instalováno větrné kolo.

 

 • Chodník – bude dokončena oprava chodníku a výměna dlažby firmou Refal

 

 • Územní plán – Ing. Měšťan informoval zastupitele o podrobnostech.

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje veškerá stanoviska zapsaná v tomto zápisu.

 

Schůze ukončena ve 14.30 hodin.

 

Zapsala:          Mgr. Jindřiška Němcová

 

Ověřili:            Anna Vilímová      Bc. Radek Fila

 

Starosta:         Jiří Mašek