OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Zápis ze zasedání zastupitelstva 4/2015

 

Datum, místo: 14. 8. 2015, zasedací místnost OÚ Chlum

 

Přítomni: J.Mašek, J.Němcová, A.Vilímová, R. Fila, Fr.Voda

 

Neomluveni: B. Zimola, R. Laštovica – Oba pánové byli předsedajícím předem písemně      

                                                                     vyzváni k účasti na jednání – marně.

                                                                     Proto přenechání mandátu těm, kteří mají chuť pro

                                                                     obec pracovat by bylo vhodné a na místě.

                                                                            

Hosté: J. Zimola

 

Program:                                                                                                      

 • Zahájení
 • Zasedání zastupitelstva obce Chlum bylo zahájeno starostou obce přivítáním členů zastupitelstva a hostů. Informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla zveřejněna v souladu se zákonem na úřední desce Obecního úřadu Chlum i elektronické úřední desce.  Předsedající dále konstatoval, že zastupitelstvo je usnášení  schopné.

 

 

 • Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 • Zapisovatelem navržena Mgr. Němcová, Pro 5; Proti 0; Zdržel 0; Schváleno
 • Ověřovateli navrženi A. Vilímová, Fr. Voda, Pro 5; Proti 0; Zdržel 0; Schváleno

 

 • Schválení programu
 • Pro 5; Proti 0; Zdržel 0; Schváleno

 

 • Rozpočtové opatření č. 2
 • Starosta seznámil ZO s jednotlivými položkami rozpočtového opatření č.2

 

 • Žádost Linky důvěry STŘED o příspěvek.
 •  LD STŘED žádá o příspěvek ve výši 1,-Kč/1 obyv. Pro 4; Proti 1; Zdržel 0; Schváleno

 

 • Koncert dechovky BOŽEJÁCI
 • Organizační záležitosti; Pověření úkolů. Sobota 16:00 příprava na koncert

 

 • Různé 

 

 • Připomínky občanů k vysoké rychlosti  obcí projíždějících vozidel – Možná řešení: radar, figurína policisty aj. ; Bc. Fila zjistí bližší informace.

 

 • Návrh umístění cedule o zákazu podomního prodeje; Bc. Fila zjistí bližší informace.

 

 • Dům pana Šárika č. p. 36 – Odkoupení nemovitosti Obcí Chlum dle kupní smlouvy, která bude přílohou tohoto zápisu.        Pro 5; Proti 0; Zdržel 0; Schváleno

 

 • Prodej obrubníků a dlažby z původního chodníku na návsi.   Cena: obrubník 30,-/ks, dlažba 3,-/ks

 

 • Zavlažování hřiště – havárie vodovodu někde v místech  bažinatého území potoka na k.ú. Radošov - rozprava o možnostech řešení.      Závěr -  Investice do neustálých oprav tohoto velmi poruchového a nespolehlivého zařízení jsou v současnosti neadekvátní potřebě obce.  Pro 5; Proti 0; Zdržel 0; Schváleno

 

 • Dnes doručená žádost p. Fr. Vody, (prostř.) Chlum 6 o odkup pozemku p. č. 50 - rozprava. Poptávka p. Vody bude projednána na příštím jednání zastupitelstva.

 

 • Dotaz Ing. Zimoly na Územní plán (ÚP)obce Chlum – Určený zástupce obce ve věci ÚP, Mgr. Němcová hosta seznámila s průběhem schvalování ÚP.

 

 • Poděkování starosty obce všem za pomoc při přípravě 5. setkání rodáků – i přes deštivé počasí se akce vydařila, srazu se účastnilo bezmála 200 účastníků.

 

 • Zastupitelstvo obce schvaluje veškerá stanoviska zapsaná v tomto zápisu.

 

 • Schůze ukončena ve 20:50 hodin.

 

 • Zapsala:          Mgr. Jindřiška Němcová

 

 • Ověřili:            Anna Vilímová, František Voda

 

 • Starosta:         Jiří Mašek