OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

 Zápis ze zasedání zastupitelstva 5/2015

Datum, místo: 23. 9. 2015, 19:00 zasedací místnost OÚ Chlum

Přítomni: J. Mašek, J. Němcová, A. Vilímová, R. Fila, Fr. Voda

Neomluveni: B. Zimola, R. Laštovica – přístup pánů svědčí o naprostém nezájmu o obec

Hosté: R. Krotká, Z. Němcová, V. Noha

 

 

 • Zahájení                                                                                                                                                                 
 • Zasedání zastupitelstva obce Chlum bylo zahájeno starostou obce přivítáním členů zastupitelstva a hostů. Informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla zveřejněna v souladu se zákonem na úřední desce Obecního úřadu Chlum i elektronické úřední desce. Předsedající dále konstatoval, že zastupitelstvo je usnášení schopné

 

 • Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu                                                                                                                                                                                                                 
 • Zapisovatelem navržena Mgr. J. Němcová    Pro 5; Proti 0; Zdržel 0; Schváleno 
 • Ověřovateli navrženi A. Vilímová, Bc. R. Fila    Pro 5; Proti 0; Zdržel 0; Schváleno  

 • Schválení programu                                                                                                                                                                                                 
 • Program:
 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu
 4. Rozpočtové opatření č. 3
 5. Pouťové atrakce
 6. Poptávka p. Vody (prostř.) o koupi pozemku p. č. 50
 7. Různé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Hlasování: Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel 0; Schváleno 

 • Rozpočtové opatření č. 3                                                                                                                                                                                       
 • Starosta seznámil ZO s jednotlivými položkami rozpočtového opatření č. 3

 • Pouťové atrakce                                                                                                                                                                       
 • Předložen návrh, aby pouťové atrakce byly jako každoročně v režii obce.                                                           
 • Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel 0; Schváleno 

 • Požadavek p. Vody na odkup pozemku p. č. 50                                                                                                                                                                         
 • Hlasování o prodeji pozemku: Pro 0; Proti 4; Zdržel 1; Zamítnuto                                                            
 • Předmětný pozemek je majetkem obce a bude dále sloužit všem spoluobčanům 

 • Různé                     

        Dechovka  

       Na příští rok 14. 8. 2016 je sjednána produkce dech. kapely „Mistříňanka“.                                                          

       Z ekonomickým výsledkem  letošní dechovky „Božejáci“ seznámila přítomné  Pí. Z. Němcová, Dis. 

   • Schody u domu č. p. 16
   • Po pouti bude zahájena oprava schodů firmou „Refal“.

    • Projekt VN Chlum - Leština                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Navržená varianta firmou DUR plus s r.o. není vhodná – zasíláme návrh změny projektu

     • Ukazatel omezení rychlosti v obci u hřiště                                                                                                                                                                     
     • Tyto projekty nejsou již nyní dotačně podporovány, posečkáme až budou.

      • Zpráva Kontrolního výboru (KV)                                                                                                                                                                                              
      • Předsedkyně A. Vilímová seznámila ZO se zprávou KV ze zasedání, konaného dne 4. 9. 2015

      Zastupitelstvo obce schvaluje veškerá stanoviska zapsaná v tomto zápisu.

      Schůze ukončena ve 20.30 hodin.

       

      Zapsala:          Mgr. Jindřiška Němcová

       

      Ověřili:            Anna Vilímová,   Bc. Radek Fila

       

      Starosta:         Jiří Mašek